Reklamacije i servis

Obvezujemo se isporučiti novi ispravan proizvod u originalnom pakiranju za kojeg vrijede jamstveni uvjeti na teritoriju Republike Hrvatske definirani od strane uvoznika, a garancija vrijedi od najmanje godinu dana na više zavisno od uvoznika. Svaki proizvod prati zakonom propisana dokumentacija zajedno sa jamstvenim listom.

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni proizvodom, isti možete zamijeniti ili vratiti u zamjenu za novac unutar 14 dana od primitka. Za ostvarivanje ovog prava, potrebno je neoštećeni proizvod poslati u originalnom pakiranju sa svom opremom i dokumentacijom s kojim je proizvod bio originalno isporučen (jamstveni list, upute) i kupac sam snosi troškove povratka robe.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

Ukoliko ustanovite, prilikom prve uporabe, da je uređaj koji ste dobili neispravan, molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku izvršili zamjenu za ispravan uređaj.

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima, III. Obveze prodavatelja, u slučaju materijalnih nedostataka stvari kupac ima prava u skladu sa zakonskim odredbama .

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci (članak 404. Zakon o obveznim odnosima).

Reklamacija po drugim pravnim osnovama sukladno Zakonu Reklamacija proizvoda nije moguća bez originalne, neoštećene, ambalaže te ukoliko nedostaje neki od originalno priloženih dijelova ili pribora, te uputa za upotrebu i prateće dokumentacije. Reklamacija također nije moguća ukoliko je na proizvodu vršena bilo kakva preinaka u cilju popravka ili prepravka, te ukoliko je do greške došlo nestručnim ili nepažljivim rukovanjem.

Reklamacije kupci mogu javljati putem telefona 034/314-979 ili putem emaila: reklamacije@alles.hr. Kupac bi prilikom javljanja trebao znati broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime kako bismo mogli ući u trag narudžbi.

Raskid ugovora i povrat proizvoda

Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije (samo webshop) potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od 14 dana.

U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod.

U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok počinje teći od dana sklapanja ugovora.

Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu poslanom trgovcu.

Obavijest o raskidu ugovora šalje se na adresu Industrijska  40, 34000 Požega.

Ugovor je raskinut u trenutku kada je trgovac primio obavijest o raskidu.

Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar predviđenog roka od 14 dana od preuzimanja robe.

U slučaju raskida ugovora, potrošač je dužan u svom trošku vratiti proizvod trgovcu.

Potrošač ne odgovara za štetu koju je trgovac pretrpio zbog raskida ugovora.

Trgovac je dužan, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač do trenutka raskida platio na temelju ugovora.

Proizvod mora biti u originalnoj neoštećenoj ambalaži, proizvod mora biti neoštećen i ispravan te ne smije imati na sebi nikakve preinake (neovlašteni popravak proizvoda, neispravno rukovanje), proizvod mora biti sa svim dijelovima unutar proizvoda, sa svim pripadajućim proizvodima i dodatnim priborom te je potrebno vratiti jamstveni list.

Osim ako stranke nisu drukčije ugovorile, potrošač nema pravo na raskid na temelju prethodnih članaka ako je riječ o ugovoru:

* o pružanju usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak potrošača, započelo prije isteka roka u kojem je potrošač imao pravo tražiti raskid ugovora;

* o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju te proizvoda koji je isključivo naručen za potrošača;

* o prodaji audio ili videozapisa te računalnih programa koje je potrošač otpakirao.

7. POVRAT SREDSTAVA

 

7.1. Nakon preuzimanja robe kupac može u roku od 14 dana vratiti preuzetu robu prodavatelju pod slijedećim uvjetima:

7.1.1. Ako vraća neraspakirani proizvod u originalnoj ambalaži kupac snosi troškove

dostave i otpreme a prodavatelj će mu vratiti čitavu uplaćenu kupoprodajnu

cijenu za proizvod.

7.1.2. Ako je kupac naručio proizvod koji je naručen isključivo za njega nema mogućnosti povrata proizvoda, osim u slučaju reklamacije proizvoda

7.2. Prodavatelj određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon što mu ga

kupac vrati.

7.3. Proizvod koji bude oštećen nakon preuzimanja od strane kupca prodavatelj nema

obvezu preuzeti u povratu, te nema obvezu povrata uplaćene kupoprodajne cijene.

7.4. Proizvod koji nema garanciju i svu pripadajuću dokumentaciju koja je bila u proizvodu nakon preuzimanja od strane kupca, prodavatelj nema obvezu preuzeti u povratu, te nema obvezu povrata uplaćene kupoprodajne cijene.

7.5. U slučaju da Kupac naruči robu i odbije je primiti, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.

7.6. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili u roku od 30 dana od odobrenja povrata sredstava.

7.7. Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj

navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni. a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom ili elektronička pošta.

7.8. Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke, tj. datuma za osobno preuzimanje pošiljke.

 

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora

 

– Za: ALLES d.o.o., trgovina na veliko i malo, Industrijska 40, 34000 Požega

– Ovime Vas obavješćujem(o) da želim/želimo raskinuti ugovor,

– Datum zaključenja ugovora:

– Ime(na) potrošača (*): ________________________________________________________

– Adresa/e potrošača (*):_______________________________________________________

– Datum (*):______________

–  Potpis potrošača: ________________  (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru)

 

(*) Popunjava(ju) potrošač(i) kada koristi/e ovaj obrazac za jednostrani raskid ugovora.

 

 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14) obavještavamo

potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

Alles d.o.o

Industrijska 40

34000 Požega

ili na e-mail adresu: alles@alles.hr

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 14 dana od dana primitka prigovora.

 

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).
Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS – http://ec.europa.eu/odr

Ovaj link potrošači mogu koristiti za prekogranične potrošačke sporove. Za potrošačke sporove u odnosu na trgovce iz Republike Hrvatske ta mogućnost ne postoji dok procedura ne bude podržana  potrebnom zakonskom regulativom od strane ovlaštenih tijela RH.

 

Servis

Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa.

Ukoliko se radi o kvarovima unutar jamstvenih rokova, što ne podrazumijeva kvarove nastale unutar 14 dana od preuzimanja pošiljke ili neispravnosti koje su utvrđene nakon samog preuzimanja pošiljke, kupac treba kontaktirati reklamacije@alles.hr ili na telefon 034/314-979.

Ukoliko je naručeni proizvod neispravan, ne odgovara opisu na stranici ili jednostavno ne ispunjava očekivanja kupca moguće je, u roku 14 dana od primitka narudžbe, napraviti zamjenu ili povrat proizvoda. Nakon isteka roka od 14 dana kupca usmjeravamo na naš odjel za reklamacije 034/314-979 ili reklamacije@alles.hr.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na besplatni telefon 0800 200 194 ili putem e-maila: reklamacije@alles.hr.