Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Molimo Vas da pozorno pročitate uvjete korištenja prije korištenja www.alles.hr internet stranice na bilo koji način. Ovdje navedeni opći uvjeti korištenja se odnose isključivo na korištenje www.alles.hr internet stranice, a ne na cjelokupno poslovanje s Alles d.o.o. trgovinama odnosno s tvrtkom Alles d.o.o.

Tvrtka Alles d.o.o. pruža online uslugu putem svoje internet stranice na domeni www.alles.hr, na World Wide Web mreži Interneta. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

U okviru stranice www.alles.hr, Alles d.o.o. daje uslugu trgovinskog zastupanja u pravnom poslu prodaje robe između korisnik usluge Alles internet trgovine i to  prodavatelja i kupca te organizira transport predmeta prodaje.

Usluge internetske trgovine Alles d.o.o. vrijede za kupce sa prebivalištem na području Republike Hrvatske.

Jezik komunikacije na www.alles.hr je hrvatski standardni jezik.

Kupac možete postati ukoliko ste stariji od 16 godina i ukoliko prihvaćate Opće uvjete poslovanja, Pravila za korisnike i Izjava o privatnosti podataka.

Cijene prikazane u internet trgovini su maloprodajne cijene i izražene su u Hrvatskoj valuti, u kunama, sadrže PDV, vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se Alles d.o.o. unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Narudžbom proizvoda putem internet trgovine Alles d.o.o. prihvaćate uvjete kupnje koji su navedeni na internet trgovini.

Proces kupnje potrebno je završiti do kraja.

Kupac je svaka osoba koja elektronički naruči proizvod.

Kupac je svaka pravna ili fizička osoba koja naruči proizvod/e prihvaćanjem ponude koja mu se izdaje u elektroničkom ili pisanom obliku te izvrši plaćanje u punom iznosu koji se od njega traži u ponudi.

Kupac nije osoba koja samo zatraži informativnu ponudu.

Boja i izgled artikala prikazanog na fotografijama u internet trgovini može odstupati od stvarnog izgleda proizvoda.

Kupoprodajni ugovor između korisnika i Alles d.o.o. postaje pravovaljan nakon primitka naručene pošiljke i vrijedi isključivo za područje RH.

Tvrtka Alles d.o.o. obvezuje se poslovati u skladu s legitimnim zakonima Republike Hrvatske.

Alles d.o.o zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako je kreditna/debitna kartica neispravna ili se ne može autorizirati.

Alles d.o.o zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda kupcu ako postoji sumnja u prijevaru ako pri tome elektroničkom poštom ili telefonskim pozivom obavijesti kupca.

Alles d.o.o ne odgovara za eventualnu štetu prouzročenu nerealiziranjem narudžbe.

Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda od strane Alles d.o.o. zbog toga što proizvod trenutno nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naručiti od dobavljača, dužni smo kupca obavijestiti pismenim putem te kupac tada može odlučiti:

– želi li otkazati narudžbu i u tom slučaju naplata niti dostava neće biti realizirane;

– prihvatiti novi rok isporuke, ukoliko proizvod možemo naručiti od dobavljača i tada moramo kupca obavijestiti o očekivanom roku isporuke;

– ukoliko ne možemo identičan proizvod naručiti od dobavljača po identičnim uvjetima, tada možemo kupcu ponuditi zamjenski proizvod sličnih karakteristika, po tada važećoj cijeni za taj proizvod.

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni proizvodom, isti možete zamijeniti ili vratiti u zamjenu za novac unutar 14 dana od primitka. Za ostvarivanje ovog prava, potrebno je neoštećeni proizvod poslati u originalnom pakiranju sa svom opremom i dokumentacijom s kojom je proizvod bio originalno isporučen (jamstveni list, upute), pri čemu kupac snosi troškove povratka robe.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, članak 79, stavak 5: Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je: predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.

Sukladno tome, Alles d.o.o. ne prihvaća povrat uređaja za osobnu njegu i ljepotu, higijenskih uređaja i za već korištene, oprane ili na bilo koji način oštećene proizvode.

Odgovornost Alles internet trgovine

Ove Opće uvjete poslovanja, Pravila za korisnike, kao i Izjava o privatnosti podataka Alles internet trgovine korisnik prihvaća prilikom registracije na Alles internet trgovini elektronskim putem, što je preduvjet sudjelovanja na Alles internet trgovini. Tom prilikom svojevoljno ostavlja osobne podatke prema kojima će se Alles odnositi sukladno Izjavi o privatnosti podataka koja je objavljena na internet stranici www.alles.hr. Alles poziva korisnika da pročita ove Opće uvjete poslovanja Alles internet trgovini te Izjavu o privatnosti podataka jer će se ta pravila primjenjivati za korištenje usluga Alles internet trgovine, kao i u slučaju eventualnog nesporazuma.

Korisnicima usluga koje pruža Alles internet trgovine smatraju se registrirani korisnici.

Korisnik izričito prihvaća da Alles d.o.o. ne može biti odgovoran za ponašanje korisnika  usluga, kao i da rizik od moguće štete u cijelosti snose korisnici usluga, a u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Alles d.o.o. nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost stranice www.alles.hr ili bilo koje njegove platforme, niti za djelomični ili totalni prekid rada ili pogrešnog rada.

Alles internet trgovina može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja sustava u slučaju nadogradnje sustava te zbog problema više sile.

Alles internet trgovina zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg elementa, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog odobrenja ili obavještenja, uz primjenu dobrih poslovnih običaja.

Alles internet trgovina ne odgovara za evenutalne pogreške u opisu artikala ili kategorija.

Alles d.o.o. nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektroničkih podataka. Na sva pitanja koja nisu regulirana posebnim uvjetima korištenja Alles internet trgovine, primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja te pozitivno zakonodavstvo Republike Hrvatske, kao i drugi relevantni međunarodni propisi.

Alles d.o.o. ne garantira za točnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Tekstovi, komentari, fotografije i drugi unosi koje korisnici ostavljaju u za to previđenim rubrikama, moraju biti točni i ispravni. Za točnost na taj način unošenih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih unijeli. Točnost unosa podrazumijeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili osobnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unio podatke.

Alles internet trgovina prilikom svog funkcioniranja poštuje društvena pravila i zakone. Korisnik koji uoči problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i slično dužan je izvijestiti Alles d.o.o. na e-mail adresu webshop@alles.hr.

Alles internet trgovina ne odgovara u slučaju da podaci, slike i drugi elementi internet stranice povrijede nečija intelektualna ili autorska prava. Ako mislite da je neko vaše pravo povrijeđeno ili da je povrijeđeno pravo trećeg, obavijestite Alles d.o.o. na e-mail adresu webshop@alles.hr.

Alles internet trgovina zadržava pravo poništiti nepotvrđene korisničke račune ili račune koji su neaktivni dulje vremena.

Pravila za korisnike Alles internet trgovine

Korisnici Alles internet trgovine i Alles internet stranice se obvezuju da tijekom korištenja Alles internet stranice i trgovine neće:

  • kršiti zakone, prava trećih osoba ili ove Opće uvjete poslovanja;
  • slati lažan, netočan, zbunjujući, pogrdan, klevetnički sadržaj putem e-pošte;
  • koristiti pogrdne riječi, psovke ili govor mržnje;
  • zaobići pravila Alles internet trgovine suspendiranjem svog računa ili ograničenjem na računu prenijeti svoj račun Alles internet trgovine i korisnički broj trećoj strani bez Alles saznanja;
  • distribuirati viruse odnosno neke druge zlonamjerne tehnologije koje mogu nauditi Alles internet trgovini ili interesima vlasništva korisnika Alles internet trgovine.

 

Ovlaštenja Alles internet trgovine

Alles d.o.o. nije dužan provjeravati niti na bilo koji način kontrolirati ponašanje korisnika Alles internet trgovine, ali može ako to procjeni potrebnim.

Zasnivanjem članstva, korisnici pristaju da se na njih, u skladu s pravilima iz ovih Općih uvjeta poslovanja, primjene posljedice definirane u ovim Općim uvjetima poslovanja.

Alles internet trgovina zadržava pravo da izbriše ponude, tekst, fotografije ili bilo koji drugi materijal s Alles internet trgovine u bilo kom trenutku bez posebnog obrazloženja.

Povodom brisanja, ni član niti bilo koja treća osoba ne može ostvarivati bilo kakva prava ili postavljati zahtjeve prema Alles d.o.o. zbog navedenog brisanja.

Alles internet trgovina također zadržava pravo da, bez prethodnog obavještavanja i bez obrazloženja preimenuje, podjeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmjeni ponuđenu kategoriju, kao i da se premjesti postojeću ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.

 

Akcijska prodaja

Tvrtka Alles d.o.o. će periodično, po svojoj odluci, stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.

Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, tvrtka Alles d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

 

Miele.alles.hr je registrirana domena tvrtke Alles d.o.o.

Tvrtka Alles d.o.o.  distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Tvrtka Alles d.o.o. ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Tvrtka Alles d.o.o. nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na miele.alles.hr internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba tvrtke Alles d.o.o. Ni pod kojim uvjetima tvrtka Alles d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem miele.alles.hr Internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem alles.hr Internet stranice.

Sjedište tvrtke Alles d.o.o. je u Požegi, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su Općinskog suda u Požegi, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti Općinskog suda u Požegi.